Om te sanctioneren

Wat is Sanction:

Sanctie is het geven van een sanctie in de zin van het bevestigen, valideren of goedkeuren van iets met formele middelen, meestal wetten en decreten.

Vanuit een breed oogpunt houdt het woord sanctie verband met juridische en politieke principes, met betrekking tot de goedkeuring (sanctie) van projecten, decreten en andere wetten.

Normaal gesproken heeft het hoofd van de uitvoerende macht (de president van de republiek) de verantwoordelijkheid om een ​​wet die eerder werd goedgekeurd door de kamer van afgevaardigden en senatoren te bekrachtigen of te veto .

Etymologisch, de term "sanctie" is afkomstig van het Latijnse sanctio, wat betekent "opgericht door de wet."

Meer informatie over de betekenis van sanctie.

Straf en promuleer

Hoewel sanctioneren betekent "een wet aannemen" of "een project goedkeuren", betekent de handeling van het afkondigen de officiële geboorte van deze wet of dit project, dat wil zeggen, wanneer het openbaar wordt en effectief wordt toegepast in de realiteit .

Meer informatie over de betekenis van enactment.

Synoniemen van sancionar

  • Goedkeuren
  • waarmerken
  • bevestigen
  • legaliseren
  • Om te ratificeren
  • revalideren
  • bevestigen
  • bevestigen
  • bevestigen

Zie ook de betekenis van intrekken.