Ex tunc en ex nunc

Wat is Ex tunc en ex nunc:

Ex tunc en ex nunc zijn Latijnse uitdrukkingen die "vanaf het begin" en "vanaf nu " betekenen , volgens de letterlijke vertaling in het Portugees.

Deze termen zijn heel gewoon in de juridische sfeer, omdat ze het soort effect classificeren dat een bepaalde zin of wet zal hebben.

Wanneer wordt gezegd dat een juridische beslissing ex tunc is, betekent dit dat deze van toepassing is vanaf het begin van het proces dat ertoe heeft geleid, dat wil zeggen, met terugwerkende kracht, validerende en van invloed zijnde gebeurtenissen voorafgaand aan de oprichting ervan, zolang ze rechtstreeks verband houden met het onderwerp .

Een ex nunc beslissing wordt beschouwd als het tegenovergestelde van de ex tunc, aangezien de toepassing ervan van start gaat vanaf het moment van oprichting en niet van terugwerkende kracht.

Er is veel verwarring over de betekenis van beide uitdrukkingen bij met name rechtenstudenten.

Om de toepassingen van ex tunc en ex nunc niet te verwarren, is er een vrij eenvoudige "mallet": de ex tunc wordt geassocieerd met het "voorhoofd" en de ex nunc met de "nek" .

Wanneer iemand een klap op het voorhoofd neemt, neigt het hoofd terug te gaan, een verwijzing naar het retroactieve karakter van de ex tunc . Als je echter een klap op de achterkant van je nek neemt, beweegt het hoofd naar voren en onthoudt dat de ex nunc effecten heeft "voorwaarts gaan".

Zie ook de betekenis van Hic et nunc.