Parallelle behoudt

Wat zijn parallelle lijnen:

Het zijn twee verschillende lijnen die dezelfde hoekcoëfficiënt hebben, nooit kruisen en er is geen gemeenschappelijk punt.

Verschillende geometrische figuren worden gevormd door parallelle lijnen, zoals vierkanten, rechthoeken en parallellogrammen.

Om aan te geven dat een lijn a parallel is aan een lijn b, gebruiken we de volgende notatie: a // b .

Voorbeeld van parallelle lijnen a en b.

Loodrechte en competitieve rollen

Terwijl de parallelle lijnen elkaar niet snijden, liggen de loodrechte lijnen op slechts één punt, een hoek van 90 ° vormend zoals in de onderstaande afbeelding.

Voorbeeld van loodrechte lijnen.

De concurrerende lijnen zijn twee lijnen die elkaar op een gemeenschappelijk punt snijden, ongeacht de hoek ertussen, zoals in het onderstaande voorbeeld.

Voorbeeld van loodrechte lijnen.

Parallelle riffen gesneden door een transversale en hun hoeken

Wanneer twee of meer parallelle lijnen worden onderschept door een andere lijn, zeggen we dat de parallelle lijnen zijn gesneden door een transversale lijn.

Elk van de parallelle lijnen gesneden door de transversale heeft vier hoeken. De hoeken worden benoemd op basis van hun positie ten opzichte van de parallelle lijnen en de dwarslijn. Ze kunnen overeenkomen, afwisselend en onderpand zijn.

Voorbeeld van parallelle lijnen gesneden door een transversaal, vormend 8 hoeken.

Overeenkomstige hoeken

De hoeken die gelijk in de parallelle lijnen zijn geplaatst, zijn congruent, dat wil zeggen dat ze dezelfde maat hebben.

In de bovenstaande afbeelding zijn de volgende hoeken gekoppeld:

 • 1 en 5;
 • 2 en 6;
 • 4 en 8;
 • 3 en 7.

Afwisselende hoeken

Het zijn de hoeken die aan tegenovergestelde zijden van de transversale lijn zijn geplaatst en zijn ook congruent. Ze kunnen extern of intern zijn.

De hoeken in het gebied tussen de parallelle lijnen worden afwisselend interne hoeken genoemd . In de bovenstaande afbeelding zijn de wisselende interne hoeken :

 • 4 en 6
 • 3 en 5

De buitenhoeken zijn die aan de buitenkant van de twee parallelle lijnen. In de bovenstaande afbeelding zijn de alternatieve externe hoeken :

 • 1 en 7
 • 2 en 8

Colaterale hoeken

De onderpunthoeken zijn die aan dezelfde kant van de transversale lijn en samen optellen tot 180 °. Net als bij wisselende hoeken kunnen collaterals ook intern en extern zijn.

Voorbeelden van onderpandshoeken.

In de bovenstaande afbeelding zijn de interne onderpandhoeken:

 • 4 en 5
 • 3 en 6

De externe onderpandshoeken zijn:

 • 1 en 8
 • 2 en 7

Meer informatie over de betekenis van:

 • loodrecht;
 • geometrie;
 • grenst;
 • Geometrische vormen;
 • congruent;
 • Type driehoeken.